ISSN 1731-1829 

W numerze m.in:

Krzysztof Dmytrów, Sebastian Gnat, Sebastian Kokot

PRÓBA UWZGLĘDNIENIA KSZTAŁTU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH JAKO ATRYBUTU W PROCESIE ZALGORYTMIZOWANEJ WYCENY

  

Mariusz Doszyń

EKONOMETRYCZNA WERSJA SZCZECIŃSKIEGO ALGORYTMU MASOWEJ WYCENY NIERUCHOMOŚCI

  

Marta Figurska, Mirosław Bełej

TESELACJA JAKO METODA BADANIA AKTYWNOŚCI RYNKU MIESZKANIOWEGO

 

 

Janusz Dąbrowski

 

BADANIA BEHAWIORALNE W ANALIZIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI

 

 

Konrad Sarzyński, Anna Stec

SUBURBANIZACJA W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM NA PRZYKŁADZIE STRUKTURY PRZESTRZENNEJ WYBRANEJ GMINY

 

 

Łukasz Halik

 

PORTAL MAPOWY O REJESTRZE CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI – https://maparciwn.pl

 

 

Marcin Czarnecki

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE LUB ZAJĘTE POD DROGI – STUDIUM PROCEDUR OKREŚLENIA WARTOŚCI W CELU USTALENIA ODSZKODOWANIA LUB WYKUPU

 

 

Jacek Zyga

 

NAKŁADY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W PROCESIE NALICZANIA OPŁATY ADIACENCKIEJ Z TYTUŁU BUDOWY ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

 

 

Robert Zygmunt

 

WYCENA CZYNSZU Z TYTUŁU DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ WIEŻĄ RADIOWO–TELEWIZYJNĄ

 

 

Adam Plichta

 

PRAWNE ASPEKTY „ODPOWIEDNIEGO WYNAGRODZENIA” ZA USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

 

 

 

2/2018 (50)