25 kwietnia 2018 r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju  w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 811. (tekst rozporządzenia dostępny jest dla Członków SRMWW w zakładce Klendarz prawny)