Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie Rady Standardów Wyceny Nieruchomości. Dziennik Urzędowy Ministra Inwestycji i Rozwoju rok 2018 poz. 7