V Sympozjum-Poznań 2007r.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRAWNE I WARSZTATOWE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI, OPŁAT PLANISTYCZNYCH I ADIACENCKICH ORAZ ODSZKODOWAŃ W INWESTYCJACH LINIOWYCH I OCHRONIE ŚRODOWISKA I PRZYRODY

filetype pdf więcej informacji

Sympozjum odbyło się w dniach 4-6 października 2007 r. w hotelu "Delicjusz" Rosnówko k/Stęszewa, ul.Poznańska 1.