Szkolenia w 2008 roku.

ZASTOSOWANIE METODY POZOSTAŁOŚCIOWEJ

Prowadzący:
Andrzej Jakubowski

Wybrane problemy certyfikacji energetycznej budynku

Prowadzący:
Andrzej Skarzyński

Seminarium odbyło się w dniu 4 listopada 2008 r. w godz.9.00-13.00 w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 5 sala 119. 

W DNIACH 25-26 WRZEŚNIA ODBYŁA SIĘ W POZNANIU XVII KRAJOWA KONFERENCJA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Ramowy program konferencji

Konferencje Krajowe Rzeczoznawców Majątkowych są organizowane corocznie i skupiają najliczniejsze forum osób związanych zawodowo z wyceną nieruchomości. Są okazją do wymiany poglądów oraz prezentacji referatów o określonej tematyce wybranej w danym roku jako wiodącej. Autorami referatów są pracownicy naukowi uczelni i instytutów oraz rzeczoznawcy majątkowi-praktycy, specjalizujący się w danej dziedzinie.

Temat wiodący XVII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, organizowanej w Poznaniu przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przy współudziale Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego to:"Inwestycje liniowe oraz ochrona środowiska i przyrody jako istotny obszar działania rzeczoznawcy majątkowego"

Problematyka ta jest kontynuacją corocznych sympozjów organizowanych przez SRMWW od 5 lat jesienią w Kiekrzu, na których prezentowane są podstawy prawne i metodyczne szacowania odszkodowań i wynagrodzeń w inwestycjach liniowych i ochronie środowiska. 

PORTUGALIA 2008

Nawiązując do utrwalonej tradycji organizatora spotkań integracyjnych i szkoleniowych Rzeczoznawców Majątkowych zapraszamy na warsztaty praktyczne oraz wymianę doświadczeń z wycen nieruchomości nietypowych, które odbędą się w dniach 13 czerwca 2008 - 27 czerwca 2008 w połączeniu ze zwiedzaniem i wypoczynkiem w Portugalii. Organizator przewidział pobyt w Portugalii na część objazdową i wypoczynkową. 

filetype pdf więcej informacji

NOWELIZACJA USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ PANEL DYSKUSYJNY NA TEMATY ZGŁOSZONE PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Prowadzący:
Zdzisław Małecki

Szkolenie odbyło się w dniu 10 czerwca 2008 r. w godz.9.00-17.15 w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 5 sala 1.