XXI NARCIARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

oraz warsztaty „"Praktyczne aspekty analizy rynku nieruchomości w świetle doświadczeń pracy Komisji Arbitrażowej PFSRM"

Termin: 08.03- 11.03 2020 r. 

Miejsce: Hotel Górski Czarna Góra, Sienna 6, 57-550 Stronie Śląskie

(Dla prawidłowego działania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Polityki cookies).

Członek SRMWW*
Nazwisko i imię*
Adres*
Tel. kontaktowy*
E-mail*
Numer uprawnień zawodowych
Adres, na który należy wysłać Zaświadczenie*

Nazwa firmy
Siedziba firmy
NIP

* pole obowiązkowe.

Uwaga:

Rezygnacja Uczestnika z udziału w szkoleniu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia przesłanego do dnia 06 grudnia 2019 roku na adres mailowy: biuro@srmww.pl. Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami szkolenia tj. kwotą 300 zł. Warunek dotyczy także członków Stowarzyszenia.

Udzielam Stowarzyszeniu dobrowolnej zgody na kontakt telefoniczny lub mailowy w celu realizacji szkolenia:*
Recaptcha: