Wykorzystanie danych katastralnych w praktyce rzeczoznawcy majątkowego - dr inż. Olgierd Kempa - geodeta

Szkolenie obejmuje 8 h warsztatowych (4 punkty szkoleniowe)