Tematyka oraz forma szkolenia zostanie ustalona do 15 września 2022 r.

Termin Szkolenia: 15 grudnia 2022 r.

 (8 godzin – 4 punkty szkoleniowe)