Szkolenia w 2023 roku.

Wprowadzenie do wyceny maszyn i urządzeń jako aktywów trwale związanych z nieruchomościami

Problematyka tworzenia standardów zawodowych związanych ze wzrostem i obniżeniem wartości nieruchomości a podstawie opłat adiacenckich, opłaty planistycznej i roszczeń odszkodowawczych w świetle zmian przepisów i orzecznictwa.

Praktyczne i eksperymentalne metody wyceny lasu i jego części składowych.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r w sprawie wyceny nieruchomości

Problematyka zastosowania metody zysków w wycenie nieruchomości generujących dochód na przykładzie stacji paliw.