Praktyczne i eksperymentalne metody wyceny lasu i jego części składowych.

Szkolenie wyjazdowe w ośrodku „Olandia”

Formia warsztatów i wykładów - 4 godziny wykładów, 4 godziny warsztatów – 4 punkty szkoleniowe

prowadzący dr inż. Robert Zygmunt