W dniu 15 grudnia 2020 roku odbędzie się w Poznaniu szkolenie w formie wykładu i warsztatu (2 godzin wykładów – 1 punkt szkoleniowy, 6 godzin warsztatów – 3 punkty szkoleniowe).