W odniesieniu do bieżących zaleceń oraz po konsultacji z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, odwołujemy termin szkolenia zaplanowanego na 23 marca 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że szkolenie na pewno odbędzie się w jak najbliższym możliwym terminie, o czym będziemy Państwa na bieżąco informowali.

Życząc zdrowia,

Adrianna Szarafińska

 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego

Serdecznie zaprasza na szkolenie

 

Termin Szkolenia:  23 marca 2020 r., godz. 9.00-16.00


Miejsce szkolenia: Poznań, ul. Ziębicka 18, Budynek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, sala 017 (parter)


Prowadzący:

  • Mirosław Gdesz – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, specjalista w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami
  • Grzegorz Kubaszewski – Naczelnik Wydziału Wykonywania oraz Ograniczania Praw do Nieruchomości w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Rozwoju

Program szkolenia
Zasady ustalania odszkodowań:

  1. za wywłaszczone nieruchomości na podstawie ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (decyzji wywłaszczeniowej) i ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (decyzji ZRID) – ustalanie przeznaczenia nieruchomości, zasada korzyści, wycena dróg z gruntów rolnych, zieleni itp.,
  2. za wydzielanie dróg w związku z podziałem nieruchomości na podstawie art. 98 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  3. za przejęte z mocy prawa nieruchomości zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
  4. za ograniczenie sposobu użytkowania nieruchomości (służebność publiczną w trybie art. 124, 124b ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami) – charakter i elementy odszkodowania.

Omówienie orzecznictwa i studia przypadków


Forma szkolenia: wykład – 8 h, spełniający wymogi §2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25.04.2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych; uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, potwierdzające ukończenie szkolenia w ilości 8 h, co przekłada się na 4pkt. przeliczeniowe.

Koszt uczestnictwa:

  • Członkowie SRMWW 250 zł, warunkiem uregulowane składki członkowskie, 
  • Pozostałe osoby 450,00 zł.

Cena obejmuje materiały szkoleniowe, poczęstunek, bezpłatny parking.