Szkolenia w 2020 roku.

Metody ilościowe analizy danych i wycena w podejściu porównawczym.

Warsztat zawodu rzeczoznawcy majątkowego - studium przypadków 

Metody badania dynamiki cen nieruchomości dla potrzeb wyceny.

Szkolenie w formie wykładu