Metody badania dynamiki cen nieruchomości dla potrzeb wyceny.

Jednodniowe zajęcia warsztatowe z częścią teoretyczną (4 punkty szkoleniowe); prowadząca dr Ewelina Nawrocka