Szkolenie w formie wykładu (4 godziny – 2 punkty szkoleniowe).