• Lista rzeczoznawców

    Lista osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. 

    Więcej
  • Biuletyn

    Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego - kwartalnik, ukazujący się od 2001 r. do 2019 r.

    Więcej

Wiadomości

Pismo Portu Lotniczego Poznań Ławica

We wrześniu br. otrzymaliśmy od Portu Lotniczego Sp. z o.o. pismo ...

Polityka jakości ISO

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego wprowadziło System Zarządzania Jakością  zgodny z wymogami norm PN-EN ISO 9001:2015 ...

Kalendarz prawny.

Szanowni Państwo, "kalendarz prawny" dotępny jest po zalogowaniu w zakładce "Organizacja-Dla rzeczoznawców".

Szkolenia

W dniu 20 kwietnia 2023 roku

Wprowadzenie do wyceny maszyn i urządzeń jako aktywów trwale związanych z nieruchomościami

W dniu 16 czerwca 2023 roku

Problematyka tworzenia standardów zawodowych związanych ze wzrostem i obniżeniem wartości nieruchomości a podstawie opłat adiacenckich, opłaty planistycznej i roszczeń odszkodowawczych w świetle zmian przepisów i orzecznictwa.

W dniach 14 - 15 września 2023 roku

Praktyczne i eksperymentalne metody wyceny lasu i jego części składowych.

W dniu 14 listopada 2023 roku

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r w sprawie wyceny nieruchomości

W dniu 15 grudnia 2023 roku zapisy zakończono

Podejście dochodowe na przykładzie wyceny nieruchomości zabudowanej stacją paliw.

Aktulaności

Zeszyt metodyczny

Wartość nieruchomości na obszarach oddziaływania hałasu lotniczego i obszarach ograniczonego użytkowania dla lotnisk i portów lotniczych.

lotniska m

Zarządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 grudnia 2022 r.
Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r.