Aktualności

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie Rady Standardów Wyceny Nieruchomości

Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej ...

Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości