Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego powstało formalnie dopiero w roku 2000, ale jest kontynutorem kilku istniejących wcześniej na obszarze Wielkopolski organizacji, które powstawać zaczęły na początku lat 90, wraz z samym zawodem rzeczoznawcy majątkowego. Pojawienie się tej profesji było konsekwencją przemian ustrojowych i budowania w Polsce gospodarki rynkowej. Rynek, aby sprawnie i uczciwie działać, potrzebuje odpowiednich instytucji. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych, w tym SRMWW, odgrywają na rynku kluczową rolę, gdyż promują standardy i dobre praktyki w niezwykle ważnej dziedzinie. Powiada się często, że o cenie „decyduje rynek”, ale przecież nie ma on własnego głosu i swoich „decyzji” nie może zakomunikować inaczej niż za pośrednictwem specjalistów, którzy go analizują. Od ich kompetencji i uczciwości wiele zależy, stąd tak duże znaczenie mają stowarzyszenia takie jak SRMWW, stanowiące formę samoregulacji zawodu rzeczoznawcy. Pierwsza w Wielkopolsce organizacja rzeczoznawców majątkowych zarejstrowana została z inicjatywy Zdzisława Małeckiego w roku 1992 pod nazwą „Stowarzyszenie Biegłych i Rzeczoznawców w Zakresie Ustalania Wartości Nieruchomości”. Siedzibą Stowarzyszenia był Poznań, podobnie jak powstałego 1,5 roku później oddziału Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości (założonego w 1991 roku przez Andrzeja Hopfera w Olsztynie). Oddziałem kierowali kolejno: Włodzimierz Woźniak, Adam Futro i Ewa Bogdańska. Terenowe oddziały Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych powstały w tym okresie również w Lesznie (szefowali mu Leonard Janiak i Franciszek Halec) i Pile (prezes: Wacław Tuchołka). W Koninie utworzono Konińskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości (którym kierował Andrzej Janicki), a w Kaliszu powołano do życia Kaliskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych (dziś działające pod zmienioną nazwą, jako „Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej”). Tym samym w połowie lat 90. w każdym ówczesnym mieście wojewódzkim Wielkopolski działała organizacja skupiająca rzeczoznawców, a w Poznaniu nawet dwie. Dość szybko zaczęły one podejmować wspólne działania, czego przykładem może być organizacja VII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych (w 1998 roku) przez oba działające w Poznaniu stowarzyszenia – jej udany przebieg pokazał, jakie korzyści przynieść może współpraca. Mniej więcej w tym samym okresie rozpoczęły się regularne spotkania szefów wszystkich sześciu działających na terenie (powstałego 1 stycznia 1999 roku) województwa wielkopolskiego organizacji skupiających rzeczoznawców. 27 lutego 1999 roku, podczas jednego z takich spotkań, odbywającego się akurat w Pile, pięć z sześciu wielkopolskich stowarzyszeń postanowiło się połączyć, tworząc jedno, obejmujące swoim działaniem cały region. 25 maja 2000 roku w Poznaniu odbyło się walne zgromadzenie założycieli Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, które jest jednym z największych w Polsce i jedyną (oprócz kaliskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej) reprezentacją tej grupy zawodowej w regionie. Przewodniczącym Rady nowej organizacji został Michał Kosmowski, a jego zastępcami Adam Futro i Teresa Prył. SRMWW należy do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a jego członkowie regularnie wybierani są do organów Federacji (łącznie z Zarządem i wszystkimi komisjami). „Rzeczoznawca Majątkowy”, kwartalnik wydawany pod egidą Federacji, wywodzi się z Wielkopolski. Od roku 2001 w Poznaniu ukazuje się natomiast nowe czasopismo poświęcone wycenie nieruchomości – „Biuletyn SRMWW” (pod red. Grzegorza Szczurka), który jest najwyżej punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismem z tej dziedziny. We wrześniu 2008 roku, po dziesięciu latach przerwy, w Poznaniu zorganizowano kolejną (już XVII) edycję Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych – tym razem wysiłkiem jednego tylko, bo zjednoczonego, lokalnego stowarzyszenia. Konsolidacja środowiska rzeczoznawców majątkowych w Wielkopolsce przynosi bardzo konkretne efekty. Oprócz organizacji szkoleń, które pozwalają członkom SRMWW (i nie tylko) nieustannie podnosić swoje kwalifikacje, seminariów i konferencji, współpraca między osobami wykonującymi zawód rzeczoznawcy majątkowego umożliwiła stworzenie innowacyjnej internetowej bazy cen transakcyjnych nieruchomości. Jest to pierwsza taka baza działająca (od 2010 roku) w Polsce, powstała m.in. dzięki środkom z Unii Europejskiej. Ważną jej cechą jest „kooperacyjny” charakter – baza tworzona jest bowiem przez rzeczoznawców dla rzeczoznawców, a monitorowanie rynku wspólnym wysiłkiem umożliwia zebranie dużej ilości danych o wysokiej wiarygodności. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego docenił znaczenie działalności SRMWW dla regionu, przyznając mu w październiku 2012 roku Odznakę Honorową „za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

 Skład Rady SRMWW w poszczególnych kadencjach:

 

2000-2003  

Przewodniczący:Michał Kosmowski
  
 Wiceprzewodniczący:

Adam Futro, Teresa Prył

  
 Skarbnik:Alina Stuligrosz
  
 Sekretarz:Ewa Bogdańska
  
Członkowie:Wojciech Ratajczak, Justyna Maciejewska, Andrzej Janicki, Zbigniew Jedliński

 

 

 2003-2006
Przewodniczący:Adam Futro
  
Wiceprzewodniczący:Michał Kosmowski, Jerzy Dąbek
  
 Skarbnik:Ewa Banaś
  
Sekretarz:Ewa Bogdańsk
  
Członkowie:

Wojciech Ratajczak, Marian Witczak, Marian Zawadka, Teresa Prył

 

 

2006-2009
Przewodniczący:Anna Poszyler
  
Wiceprzewodniczący::Janusz Andrzejewski, Marian Witczak
  
Skarbnik:Elżbieta Jakóbiec
  
Sekretarz:Ewa Bogdańska
  
Członkowie:

Wojciech Ratajczak, Michał Kosmowski, Jerzy Dąbek, Grzegorz Szczurek

 

 

2009-2012
Przewodniczący:Adam Futro
  
Wiceprzewodniczący:

Wociech Ratajczak, Robert Dobrzyński

  
Skarbnik:Elżbieta Jakóbiec
  
Sekretarz:Piotr Talarski
  
Członkowie:

Martyna Pawłowska, Marian Witczak, Michał Kosmowski, Grzegorz Szczurek

 

  2012-2015
Przewodniczący:Adam Futro
  
Wiceprzewodniczący:

Wociech Ratajczak, Robert Dobrzyński

  
Skarbnik:Elżbieta Jakóbiec
  
Sekretarz:Babara Zieleźińska
  
Członkowie:

Adrianna Szarafińska, Marian Witczak, Krzysztof Łeszyk,Grzegorz Szczurek

 

 2015- 2018
Przewodniczący:Elżbieta Jakóbiec
  
Wiceprzewodniczący:

Wociech Ratajczak, Robert Dobrzyński

  
Skarbnik:Adrianna Szarafińska
  
Sekretarz:Marcin Czarnecki
  
Członkowie:

Krzysztof Łeszyk, Grzegorz Szczurek, Marian Witczak, Wojciech Wojdyło

 

 2018 -2022
Przewodniczący:Elżbieta Jakóbiec
  
Wiceprzewodniczący:

Robert Dobrzyński, Adrianna Szarafińska (2021 r.)

  
Skarbnik:Maciej Wituski
  
Sekretarz:Marcin Czarnecki
  
Członkowie:

Krzysztof Łeszyk, Wojciech Ratajczak, Grzegorz Szczurek, Wojciech Wojdyło