Prezes:

Elżbieta Jakóbiec

Wiceprezesi:

Robert Dobrzyński, Maciej Wituski

Skarbnik:

Wojciech Wojdyło

Sekretarz:

Marcin Czarnecki

Członkowie:

Barbara Hermann, Wojciech Ratajczak, Grzegorz Szczurek, Piotr Lis