• Direction ul. Gronowa 22, pok. 310, Poznań
  • Phone +48 61 8208 951

Prezes:

Elżbieta Jakóbiec

Wiceprezesi:

Wojciech Ratajczak, Robert Dobrzyński

Skarbnik:

Adrianna Szarafińska

Sekretarz:

Marcin Czarnecki

Członkowie:

Krzysztof Łeszyk, Grzegorz Szczurek,Marian Witczak, Wojciech Wojdyło