POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY

 

STANDARDY ZAWODOWE

 • Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności [Dziennik Urzędowy MIiB Poz 59 z dnia 1.09.2017 r.]

    pdf-iconpobierz plik

 • Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności [Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 1 z dnia 08 stycznia 2010 r.]

    pdf-iconpobierz plik 

 

KRAJOWE STANDARDY WYCENY PODSTAWOWE (KSWP)

 • KSWP - Ogólne reguły postępowania

    pdf-iconpobierz plik 

 • KSWP - Wartość rynkowa

    pdf-iconpobierz plik 

 

KRAJOWE STANDARDY WYCENY SPECJALISTYCZNE (KSWS)

 • KSWS - Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi własnością nieruchomości gruntowej [Uchwała RK z 12.12.2016 r.]

    pdf-iconpobierz plik

 • KSWS - Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych [Uchwała RK nr 2/04/2014 z dnia 07.04.2014 r.] 

    pdf-iconpobierz plik

 • KSWS - Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw [Uchwała RK nr 10/2011 z dnia 11.07.2011 r.]

    pdf-iconpobierz plik 

 • KSWS Określenie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych [Uchwała RK z dnia 12.12.2016 roku- KSWS zalecany do stosowania od dnia 1 stycznia 2017 roku. 

     pdf-icon pobierz plik

 • KSWS - Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych [Uchwała RK z dnia 08.12.2014 r.]

     pdf-icon pobierz plik

 • KSWS - Wycena nieruchomości rolnych [Uchwała RK z dnia 29.05.2015 r.]

     pdf-icon pobierz plik

 

NOTY INTERPRETACYJNE

 

 • NI - Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 27/08 z dnia 09.12.2008 r., w. 08.08.2014 r.] 

     pdf-icon pobierz plik

 • NI - Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 27/08 z dnia 09.12.2008 r., w. 08.08.2014 r.] 

     pdf-icon pobierz plik

 • NI - Zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 39/2009 z dnia 22.09.2009 r.]

     pdf-icon pobierz plik

 

TYMCZASOWE NOTY INTERPRETACYJNE (TNI) – tj. część standardów zawodowych z wydania VIII+ PFSRM pozostających nadal w znacznej mierze aktualnymi:

III.4      Zasady ustalania zużycia,

V.3      Wycena nieruchomości zabytkowych,

V.6      Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,

V.8       Zasady określania szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i naziemnej,

VI.1     Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.