POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY.

 • Informacja Komisji Standardów dotycząca zasad stosowania Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW).

    pdf-icon pobierz plik

 • Informacja dotycząca projektów standardów wyceny.

    pdf-icon pobierz plik

STANDARDY ZAWODOWE.

 • Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności [Dziennik Urzędowy MI Nr 1 z dnia 8.01.2010 r.]

    pdf-iconpobierz plik

 • Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności [Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 1 z dnia 08 stycznia 2010 r.]

    pdf-iconpobierz plik 

KRAJOWE STANDARDY WYCENY PODSTAWOWE (KSWP).

 • KSWP 0 - Ogólne reguły postępowania

    pdf-iconpobierz plik

 • KSWP - Wartość rynkowa

    pdf-iconpobierz plik 

 KRAJOWE STANDARDY WYCENY SPECJALISTYCZNE (KSWS).

 • KSWS - Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi własnością nieruchomości gruntowej. [Uchwała RK z dnia 12-12-2016 r.]

    pdf-iconpobierz plik

 • KSWS - Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych [Uchwała RK nr 2/04/2014 z dnia 07.04.2014 r.] 

    pdf-iconpobierz plik

 • KSWS - Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw [Uchwała RK nr 10/2011 z dnia 11.07.2011 r.]

    pdf-iconpobierz plik 

 •  KSWS Określenie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych [Uchwała RK z dnia 12.12.2016 roku- KSWS zalecany do stosowania od dnia 1 stycznia 2017 roku. Zastapił Standard Specjalistyczny KSWS „Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych” z dnia 08 grudnia 2014 roku]. 

    pdf iconpobierz plik

 • KSWS Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych [Uchwała RK z dnia 08.12.2014 roku- wycofany ze zbioru KSWS od dnia 31 grudnia 2016 roku]

     pdf-icon pobierz plik

 •   KSWS - Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych [Uchwała RK z dnia 08.12.2014 r.]

     pdf-icon pobierz plik

 • KSWS - Wycena nieruchomości rolnych [Uchwała RK z dnia 29.05.2015 r.]

     pdf-icon pobierz plik

NOTY INTERPRETACYJNE.

 • NI - Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 27/08 z dnia 09.12.2008 r., w. 08.08.2014 r.] 

     pdf-icon pobierz plik

 • NI - Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 27/08 z dnia 09.12.2008 r., w. 08.08.2014 r.] 

     pdf-icon pobierz plik

 • NI - Zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 39/2009 z dnia 22.09.2009 r.]

     pdf-icon pobierz plik

PROJEKTY.

 • PROJEKT KSWP - Inne rodzaje wartości [projekt z dnia 14.05.2014 r.]

     pdf-icon pobierz plik

 • SZ- Wycena nieruchomości drogowych- projekt z dnia 12.12.2016 r.(pierwszy etap).

     pdf-icon pobierz plik

ARCHIWUM.

 • KSWP_1 Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa [wyłączono z PKZW z dniem 16.03.2014 r. - Uchwała RK nr 6/12/13 dnia 16.12.2013 r.].

    pdf-icon pobierz plik

 • KSWP_2 Wartości inne niż wartość rynkowa [wyłączono z PKZW z dniem 16.03.2014 r., Uchwała RK nr 7/12/13 z dnia 16.12.2013 r.].

    pdf-icon pobierz plik

 • KSWP_3 Operat szacunkowy [wyłączono z PKZW z dniem 16.03.2014 r., Uchwała RK nr 5/12/13 z dnia 16.12.2013 r.].

    pdf-icon pobierz plik

 • KSWS_1_1 Wycena nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP ... [wyłączono z PKZW z dniem 16.03.2014 r., Uchwała RK nr 4/12/13 z dnia 16.12.2013 r.].

    pdf-icon pobierz plik

 • KSWS - Wycena odszkodowań i wynagrodzeń dla urządzeń przesyłowych [wyłączono z PKZW Uchwałą RK nr 13/06/214 z dnia 05.06.2014 r.].

    pdf-icon pobierz plik

 • KSWS Wycena dla celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości [Uchwała RK nr 9/2007 z dnia 13.04.2007 r.].

    pdf-icon pobierz plik