:
  

Biuletyn Nr 3/ wrzesień 2013
(str. 59-65)

Użytkowanie wieczyste a przeznaczenie nieruchomości w studium w procesie aktualizacji opłaty rocznej.
  

Biuletyn Nr 3 / wrzesień 2011
(str. 39-43) 

Pojęcie nieruchomości podobnej.
  

Biuletyn Nr 1/20 styczeń 2009
(str. 39-41)

Prawne aspekty ustalania wartości nieruchomości.
 
 

Biuletyn Nr 3/22 wrzesień 2009
(str. 48-56)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości(wybrane zagadnienia i wnioski DE LEGE FERENDA.