Szkolenia w 2022 roku.

Wprowadzenie do wyceny maszyn i urządzeń jako aktywów trwale związanych z nieruchomościami

Problematyka tworzenia standardów zawodowych związanych ze wzrostem i obniżeniem wartości nieruchomości a podstawie opłat adiacenckich, opłaty planistycznej i roszczeń odszkodowawczych w świetle zmian przepisów i orzecznictwa.

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r w sprawie wyceny nieruchomości

Podejście dochodowe na przykładzie wyceny nieruchomości zabudowanej stacją paliw.