Szkolenia w 2022 roku.

Praktyczne i eksperymentalne metody wyceny lasu i jedo części składowych, zadrzewień i drzewostanów

Warsztat zawodu rzeczoznawcy majątkowego - studium przypadków, aktualne uwarunkowania prawne i rynkowe

Kosztorysowanie oraz repozytorium budownictwa ogólnego dla rzeczoznawcy majątkowego.

Metodyka wyceny nieruchomości. Wybrane zagadnienia podejścia porównawczego i dochodowego