Szkolenia w 2012 roku.

Wycena nieruchomości gruntowych na złożach kopalin. Wykładowcy: Janusz Jasiński, Henryk Masternak.

Wycena nieruchomości rolnych. Wykładowca: Włodzimierz Jasiakiewicz.

Operat szacunkowy w postępowaniu administracyjnym. Wykładowca: Marian Wolanin.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.

Obliczanie powierzchni według dopuszczalnych do stosowania norm i przepisów prawa. Wykładowca: Halina Stankowska.