Szkolenia w 2009 roku.

ODDZIAŁYWANIE PRAWA BUDOWLANEGO I JEGO PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH ORAZ WSKAŹNIKÓW CENOWYCH W BUDOWNICTWIE NA PROCES WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Program szkolenia:

1. WYBRANE PROBLEMY WYCENY W PODEJŚCIU KOSZTOWYM

Wykładowca:
Andrzej Skarzyński

2. AKTUALNE REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE USTAWY PRAWO BUDOWLANE I WYBRANYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH

Wykładowca:
Janina Ferenc

 

Szkolenie odbyło się w dniu 18 listopada 2009 r. w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 5 sala 219.
Koszt uczestnictwa wynosił 150zł dla członków naszego Stowarzyszenia a dla pozostałych osób 200zł i obejmował materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Szkolenie skierowane było do rzeczoznawców majątkowych, pośredników, zarządców nieruchomości i obejmował 8 godzin edukacyjnych. 

CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO NA ETAPACH PROJEKTOWANIA,REALIZACJI I EKSPLOATACJI LINIOWYCH URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Sympozjum odbyło się w dniach 11-13 września 2009 r. w Ośrodku Szkoleniowym Wojsk Lotniczych Obrony Powietrznej w Kiekrzu, ul. Rekreacyjna 2. 

pdf-icon więcej informacji

ANALIZA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI I WYCENA NIETYPOWYCH NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH PRZY ZASTOSOWANIU METODY ZYSKÓW

Prowadzący:
Piotr Cegielski

Szkolenie odbyło się w dniach 18-19 czerwca 2009 r. w godz.9.00-18.30 (pierwszy dzień,sala 118), 9.00-16.00 (drugi dzień, sala 119) w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 5. 

SYCYLIA 2009

Bardzo szybko mija czas i wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 61-655 Poznań ul. Gronowa 22 pok.310 zaprasza na kontynuację warsztatów praktycznych oraz wymianę doświadczeń z wycen nieruchomości nietypowych które odbędą się w dniach od 16-30 maja 2009r. w połączeniu ze zwiedzaniem i wypoczynkiem na SYCYLII.Organizator przewidział pobyt na Sycylii na część objazdową i część wypoczynkową. 

pdf-icon więcej informacji