Przewodnicząca:

Ewa Bogdańska

Członkowie Komisji:

Zofia Lewandowska, Elżbieta Wolska