Szkolenia w 2006 roku.

Wyjazdowe Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się w dniu 17 listopada br. w Ośrodku Konferencyjno-Gastronomicznym Rueda Bucz, ul.Jarzębinowa 1.

Tematyka szkolenia:
Wycena strat wojennych miasta Poznania Propozycja szacowania służebności gruntowej przy obiektach liniowych infrastruktury technicznej.

WYCENA ODSZKODOWAŃ W OCHRONIE PRZYRODY I ŚRODOWISKA

IV Sympozjum-Kiekrz 2006r. Sympozjum odbyło się w dniach 12-14 października 2006 r. w Ośrodku Szkoleniowym Wojsk Lotniczych Obrony Powietrznej w Kiekrzu, ul.Rekreacyjna 2. 

Więcej informacji: pobierz plik filetype pdf 

1. Kataster nieruchomości i jego wykorzystanie w procesie wyceny.

Prowadzący: Stanisław Zaremba

2. Wykorzystanie danych ewidencji gruntów i budynków miasta Poznania w działalności rzeczoznawcy majątkowego.

Prowadząca: Halina Szyngiera

Szkolenie odbyło się 21 czerwca 2006 r. w godz.9.00-15.00 w siedzibie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu, ul.Umultowska 1. 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA TLE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW PRAWA

UWARUNKOWANIA PRAWNE I SKUTKI ODSZKODOWAWCZE BUDOWY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CUDZYCH NIERUCHMOŚCIACH.

Prowadzący: Zdzisław Małecki

Seminarium odbyło się w dniach 26-27 maja 2006 r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu, ul. Umultowska 1.