Szkolenia w 2006 roku.

Wyjazdowe Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się w dniu 17 listopada br. w Ośrodku Konferencyjno-Gastronomicznym Rueda Bucz, ul.Jarzębinowa 1.

Tematyka szkolenia:
Wycena strat wojennych miasta Poznania Propozycja szacowania służebności gruntowej przy obiektach liniowych infrastruktury technicznej.

WYCENA ODSZKODOWAŃ W OCHRONIE PRZYRODY I ŚRODOWISKA

Kataster nieruchomości i jego wykorzystanie w procesie wyceny. Wykorzystanie danych ewidencji gruntów i budynków miasta Poznania w działalności rzeczoznawcy majątkowego.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA TLE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW PRAWA

UWARUNKOWANIA PRAWNE I SKUTKI ODSZKODOWAWCZE BUDOWY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CUDZYCH NIERUCHMOŚCIACH.