Szkolenia w 2015 roku.

Możliwości wykorzystania portalu ePUAP w pracy rzeczoznawcy majątkowego. Wykładowca: Izabela Rącka.

Prawo budowlane - aktualny stan prawny. Wykładowca: Piotr Stawicki.

Geoportale w służbie rzeczoznawcy majątkowego- WEB SIP. Wykładowca: dr Łukasz Halik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakładu Kartografii i Geomatyki

Standard KSWS 'Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych'. Wykładowca: Monika Szapiro-Nowakowska

Określanie stanu technicznego obiektów budowlanych. Wykładowca: dr inż. Barbara Ksit, Politechnika Poznańska.

Indeksy cen nieruchomości mieszkaniowych. Wykładowca dr Radosław Trojanek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.