Szkolenia w 2010 roku.

PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI-RÓŻNE ASPEKTY PRAKTYCZNE

WYBRANE PROBLEMY WYCENY NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU BUDOWNICTWA W ASPEKCIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI

ZMIANY PRAWNE ZWIĄZANE Z WYCENĄ NIERUCHOMOŚCI