Szkolenia w 2024 roku.

Opłaty, ceny i wartości w gospodarce nieruchomościami w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych wynikających ze zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości;

Zmiany w planowaniu przestrzennym ważne z punktu widzenia rzeczoznawcy majątkowego, mające wpływ na sporządzane operaty szacunkowe

Wynagrodzenie za ustanowienie prawa służebności przesyłu i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości. Założenia metodyczne i praktyczne