Szkolenia w 2018 roku.

Wykorzystanie danych katastralnych ...

Określenie wartości nakładów uregulowanych...

Aspekty polityki gospodarczej, społecznej i przestrzennej ....

Warsztat zawodu rzeczoznawcy majątkowego.... 

"RODO – czyli strach ma wielkie oczy"

Identyfikacja obiektów budowlanych i ich otoczenia.