Szkolenia w 2021 roku.

Metody ilościowe analizy danych i wycena w podejściu porównawczym.

Warsztat zawodu rzeczoznawcy majątkowego - studium przypadków 

Metody badania dynamiki cen nieruchomości dla potrzeb wyceny.

Opłata adiacencka, planistyczna i z tytułu użytkowania wieczystego oraz wycena nieruchomości drogowych – problematyka, podejścia i interpretacje.