:
  

Biuletyn Nr 1/marzec 2011
(str.29-31)

Jakość powierzchni ziemi jako czynnik mogący wpływać na wartość nieruchomości.
  

Biuletyn Nr 3/wrzesień 2010
(str.47-48)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako element procesu inwestycyjno-budowlanego.
  

Biuletyn Nr 1/18 Kwiecień 2008
(str.42-43)

Strefy przemysłowe jako potencjalny obszar działania rzeczoznawcy majątkowego.
 

Biuletyn Nr 1/5 Kwiecień 2003
(str.15-19)

Ochrona środowiska a gospodarka nieruchomościami.

Biuletyn Nr 2/6 Lipiec 2003
(str.4-5)

Ochrona środowiska gospodarka nieruchomościami - część III.
 

Biuletyn Nr 1/3 Lipiec 2002
(str.11-12)

Ochrona środowiska a gospodarka nieruchomościami - wybrane aspekty.
  

Biuletyn Nr 2/4 Wrzesień 2002
(str.13-16)

Ochrona środowiska a gospodarka nieruchomościami - obszary i obiekty   chronione.