:
  

Biuletyn Nr 3/2014
(str. 64-67)

Analiza cen transakcyjnych nieruchomości gruntowych na rynkach lokalnych miasta i gminy wiejskiej Gniezno.Część II.
  

Biuletyn Nr 1-2/2014
(str. 73-75)

Analiza cen transakcyjnych nieruchomości gruntowych na rynkach lokalnych miasta i gminy wiejskiej Gniezno.Część I.
  

Biuletyn Nr 3/ wrzesień 2013
(str. 39-45)

Preferencje potencjalnych nabywców lokali mieszkalnych w Koninie.

Biuletyn Nr 2-3 / wrzesień 2012
(str. 43-46)

Rola informacji w procesie szacowania wartości nieruchomości.
 

Biuletyn Nr 4/ grudzień 2010
(str. 39-41)

Analiza rynku nieruchomości niezabudowanych na terenie powiatu gnieźnieńskiego w latach 2007 - 2009.