:
  

Biuletyn Nr 3/wrzesień 2010
(str.14-27)

Analiza cen transakcyjnych gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na terenie powiatu poznańskiego w latach 2006-2009.

 

Biuletyn Nr 2/12 wrzesień 2005
(str.23-29)

Analiza rynku niezabudowanych nieruchomości gruntowych miasta i gminy Gostyń w latach 2002 - 2005.