:
  

Biuletyn Nr 1/2016 (45)

 Współczynnik dezinformacji R2.
  

Biuletyn Nr 4 / grudzień 2011
(str. 40-44)

 Tworzenie oraz wycena portfela nieruchomości.
 

Biuletyn Nr 3 / wrzesień 2011
(str. 4-8)

 Tworzenie oraz wycena portfela nieruchomości.