:
  

Biuletyn Nr 1-2/2017

Nabywcy mieszkań w Poznaniu w świetle badań lokalnego pierwotnego rynku nieruchomości mieszkaniowych.
  

Biuletyn Nr 1-2/2014
(str.39-44)

Poznański rynek nieruchomości biurowych.
  

Biuletyn Nr 2/21 kwiecień 2009
(str.4-7)

Bariery rozwoju działalności deweloperskiej na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce.