:
  

Biuletyn Nr 4 / grudzień 2010
(str.66-68)

Wspomnienia z gorącego szkolenia.