:
  

 Biuletyn Nr 4/34 grudzień 20112
(str. 65-67)

Zastosowanie metod statystycznych do estymacji parametrów modelu wartości nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne. Studium przypadku drogi S8 Syców- Kępno-Wieruszów-Walichnowy.

 Biuletyn Nr 2 / czerwiec 2011
(str. 77-84)

Co jest przedmiotem wyceny dla ustalenia renty planistycznej.
 

 Biuletyn Nr 1 / marzec 2011
(str. 36-37)

Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniu administracyjnym.
 

Biuletyn Nr 2/19 wrzesień 2008
(str. 34-36)

Prognoza skutków finansowych uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 

Biuletyn Nr 1/13 kwiecień 2006
(str. 37-38)

Wycena nieruchomości jako usługa wysoko specjalistyczna i zawód zaufania publicznego.