:
  

Biuletyn Nr 1 / marzec 2011
(str.23-28)

O nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece i hipotece.
 

Biuletyn Nr 4 / grudzień 2010
(str.58-65)

Zasady i regulacje prawne dotyczące uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.