:
  

Biuletyn Nr 2/2010
(str. 14-16)

Wartość rynkowa nieruchomości wobec braku dostępu do drogi publicznej.