:
  

Biuletyn Nr 1/2016

Opodatkowanie zbycia nieruchomości w podatku VAT. Podatkowe aspekty definicji "pierwszego zasiedlenia".
  

Biuletyn Nr 4/2014              (str.43-45)  

Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży gruntów zabudowanych przez podatników podatku od towarów i usług, kryteria decydujące o ich opodatkowaniu bądź zwolnieniu z VAT.
  

Biuletyn Nr 3/2014
(str. 77-80)

Kiedy sprzedaż nieruchomości stanowiących majątek prywatny jest opodatkowana VAT.
  

Biuletyn Nr 1-2/2014
(str. 59-62)

Opodatkowanie podatkiem VAT gruntów niezabudowanych w świetle najnowszych interpretacji podatkowych wydanych przez Ministra Finansów.
  
Biuletyn Nr 4/2013
(str. 26-28)
Nabycie nieruchomosci a nieujawnione źródła przychodów. Część II.
  
Biuletyn Nr 3/ wrzesień 2013
(str. 46-48)
Nabycie nieruchomosci a nieujawnione źródła przychodów. Część I.

Biuletyn Nr 1-2/ marzec 2013
(35-36)

(str. 76-77)

Sprzedaż gruntów niezabudowanych w świetle nowych regulacji ustawy o VAT od 1 kwietnia 2013r.

Biuletyn Nr 4/34 grudzień 2012
(str. 25-27)

Co się zmieni w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2013 w zakresie ulg podatkowych.

Biuletyn Nr 2-3 / wrzesień 2012
(str. 52-55)

Podatkowe aspekty zbycia nieruchomości mieszkalnej należącej do majątku przedsiębiorstwa.

Biuletyn Nr 1 / marzec 2012
(str. 32-35)

Podatek katastr(of)alny na szczęście zaniechany eksperyment.
 

Biuletyn Nr 4 / grudzień 2011
(str. 53-54)

Czy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z października 2011r. rozstrzygnął kwestię opodatkowania VAT sprzedaży prywatnych gruntów.
 

Biuletyn Nr 3 / wrzesień 2011
str. 27-30)

Opodatkowanie dochodów (przychodów) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 

Biuletyn Nr 1 / marzec 2011
(str. 11- 12)

Kiedy sprzedaż budynków jest zwolniona z podatku vat?
 

Biuletyn Nr 4 / grudzień 2010
(str. 53- 54)

Kiedy sprzedaż gruntów jest zwolniona z podatku VAT?
 

Biuletyn Nr 2/2010
(str. 17- 18)

Brak transparentności w opodatkowaniu biegłych w postepowaniu sądowym – regulacje w zakresie podatku dochodowego.