:
  

Biuletyn Nr 4/2014 (str. 17-24)

Due diligence nieruchomości-wybrane aspekty prawne.