:
  

Biuletyn Nr 1/2018 (49)

PREFERENCJE I POTRZEBY POTENCJALNYCH NABYWCÓW W SEGMENCIE PREMIUM POZNAŃSKIEGO RYNKU MIESZKANIOWEGO
  

Biuletyn Nr 2/ 2016

Nieruchomości handlowe jako czynnik ożywiania przestrzeni małych miast.
  

Biuletyn Nr 2/2015

Obszary potencjalnych działań rzeczoznawców majątkowych w świetle ustawy o rewitalizacji.
  

Biuletyn Nr 3/2014

Comparision of Bulgarian and Polish residential markets on the examples of Varna, Poznan and Kalisz.
  

Biuletyn Nr 1-2/2014
(str. 63-72)

Ceny poznańskich i kaliskich nieruchomości lokalowych w percepcji studentów. Wybrane wyniki badań znajomości rynku i preferencji potencjalnych nabywców.
  

Biuletyn Nr 1 - 2 / marzec 2013 (35-36)
(str. 48-55)

Społeczna percepcja poziomu rozwoju rynku nieruchomości handlowych w Lesznie jako przesłanka w planowaniu potencjalnych działań inwestycyjnych.

Biuletyn Nr 4/ grudzień 2012 (34)
(str. 40-47)

Przestrzenne, materialne i ekonomiczne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w nieruchomościach komercyjnych. Wyniki badań wybranych obszarów Poznania w latach 2010 i 2012.
 

Biuletyn Nr 1 / marzec 2012
(str. 36-39)

Znaczenie przestrzeni publicznej w rozwoju rynku nieruchomości.
 

Biuletyn 2/19 wrzesień 2008
(str. 37-43)

Karta przestrzeni publicznej. Zarys koncepcji.
 

Biuletyn Nr 2/16 wrzesień 2007
(str.31-39)

Czy rzeczoznawcy majątkowi powinni zainteresować się rewitalizacja?
  

Biuletyn nr 1/13 kwiecień 2006
(str. 20-25)

Uwagi do sporządzania analizy rynku nieruchomości.
  

Biuletyn Nr 2/12 wrzesień 2005
(str. 4-14)

Analiza rynku nieruchomości gmin powiatu poznańskiego w latach 2003 - 2004.
  

Biuletyn nr 2/9 sierpień 2004
(str. 13-15)

Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych. Kolejne pole działania rzeczoznawcy majątkowego?
  

Biuletyn Nr 3/10 grudzień 2004
(str. 31-34)

Analiza przyczynowo-skutkowa tendencji na wtórnym poznańskim rynku zabudowanych nieruchomości mieszkalnych w latach 2003 - 2004.
  

Biuletyn Nr 1/8 czerwiec 2004
(str. 13-15)

Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych. Kolejne pole działania rzeczoznawcy majątkowego?
  

Biuletyn Nr 3/7 grudzień 2003
(str.10-13)

Analiza rynku nieruchomości gruntowych miasta
i gminy Swarzędz w latach 2001 - 2003.
  

Biuletyn Nr 3/7 grudzień 2003
(str. 14-15)

Analiza rynku mieszkań spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu   mieszkaniowego budownictwo mieszkaniowe - oś. Kosmonautów w pierwszych III kwartałach 2003 roku.
  

Biuletyn Nr 2/6 lipiec 2003
(str.5-8)

Analiza rynku niezabudowanych działek w gminie Dopiewo w latach 1996 - 2002.
  

Biuletyn nr 1/5 kwiecień 2003
(str. 6-9)

Analiza stawek czynszów na poznańskim rynku nieruchomości w roku 2002 - wstępne wyniki badań.
  

Biuletyn nr 3/2014
(str. 5-14)

Comparision of Bulgarian and Polish residential markets on the examples of Varna, Poznan and Kalisz.