:
  

Dodatek specjalny Nr 2
grudzień 2010

Hałas lotniczy a wartość nieruchomości - materiały do dyskusji środowiskowej.
  

Biuletyn Nr 3/wrzesień 2010
(str. 49-56)

Sytuacja na rynku pierwotnym w segmencie budownictwa wielorodzinnego w Poznaniu w 2010r.
  

Biuletyn Nr 3/22 wrzesień 2009
(str. 68-71)

Wycena nieruchomości przemysłowej o niskim współczynniku zabudowy - studium przypadku.
 

Biuletyn Nr 2/21 kwiecień 2009
(str.17-27)

Dynamika cen lokali mieszkalnych w Poznaniu w latach 2007 - 2008.
  

Biuletyn Nr 2/19 wrzesień 2008
(str. 22-34)

Przegląd nowoczesnej powierzchni biurowej w Poznaniu 2007/2008 rok.
  

Biuletyn Nr 2/14
październik 2006 (str. 25-41)

Analiza cen transakcyjnych gruntów nabywanych pod drogi gminne w powiecie poznańskim w latach
2004 - 2005.
  

Biuletyn Nr 2/12 wrzesień 2005
(str. 23-29)

Analiza rynku niezabudowanych nieruchomości gruntowych miasta i gminy Gostyń w latach
2002 - 2005.
  

Biuletyn Nr 1/5 kwiecień 2003
(str. 9-12)

Analiza cen transakcyjnych gruntów pod drogi w latach 2001 - 2002 na terenie Wielkopolski.