:
  

Biuletyn Nr 4 / grudzień 2011

Wartość umowy najmu lokalu komercyjnego z punktu widzenia najemcy.