:
  

Biuletyn Nr 3/10 grudzień 2004
(str. 4-9)

Zużycie techniczne obiektów budowlanych.