:
  

Biuletyn Nr 1/23 kwiecień 2010
(str. 24)

Relacje wzajemne cen transakcyjnych prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych
w Poznaniu w okresie 01. 2007 - 12.2009 r.
 

Biuletyn Nr 3/22 wrzesień 2009
(str. 68-71)

Wycena nieruchomości przemysłowej o niskim współczynniku zabudowy - studium przypadku.
  

Biuletyn Nr 2/21 kwiecień 2009
(str. 8-17)

Dynamika cen jednostkowych gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w wybranych obszarach Poznania lata
2007 - 2008.
  

Biuletyn Nr 2/19 wrzesień 2008
(str. 22-34)

Przegląd nowoczesnej powierzchni biurowej w Poznaniu 2007/2008 rok.
  

Biuletyn Nr 2/14
październik 2006 (str. 25-41)

Analiza cen transakcyjnych gruntów nabywanych pod drogi gminne w powiecie poznańskim w latach
2004 - 2005.