:
  

Biuletyn Nr 2 / czerwiec 2011
(str. 281-293)

Rzeczoznawca majątkowy w trybach ustawy zabużańskiej.