:
  
Biuletyn Nr 4/2014                                                                                                  (str.25-32)Zmiany rynkowych stawek dzierżawy gruntów na wybrane cele w Poznaniu w latach 2004-2013
  

Biuletyn Nr 2-3 / wrzesień 2012
(str. 47-51)

Nabywcy na poznańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych w latach 2010 - III kw. 2010r.
  

Biuletyn Nr 2 / czerwiec 2011
(str. 8-14)

"Za i przeciw" rynkowym stawkom dzierżawy gruntów komunalnych.
  

Dodatek specjalny Nr 2
grudzień 2010

Hałas lotniczy a wartość nieruchomości - materiały do dyskusji środowiskowej.
  

Biuletyn Nr 3/wrzesień 2010
(str. 4-11)

Zmiany cen transakcyjnych spółdzielczego-włassnościowego prawa do lokalu (na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej Winogrady w Poznaniu).
  

Biuletyn Nr 2/19 wrzesień 2008
(str. 18-21)

Czynniki decydujące o zakupie mieszkań na wtórnym rynku mieszkaniowym w ocenie wybranych biur obrotu nieruchomościami.
 

Biuletyn Nr 2/16 wrzesień 2007
(str. 27-31)

Ceny działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w gminie Tarnowo Podgórne.
  

Biuletyn Nr 2/14 październik 2006
(str. 7-13)

Zmiany w poziomie i dynamice cen spółdzielczego własnościowego prawa   do lokali mieszkalnych na lokalnym rynku w Swarzędzu w latach 1995 - 2005.
  

Biuletyn Nr 2/9 sierpień 2004
(str. 6-13)

Stopa kapitalizacji i stopa dyskontowa w teorii
i praktyce wyceny nieruchomości.
  

Biuletyn Nr 1/8 czerwiec 2004
(str. 6-13)

Stopa kapitalzacji i stopa dyskontowa w teorii
i praktyce wyceny nieruchomości.
  

Biuletyn Nr 3/7 grudzień 2003
(str. 16-18)

Gromadzenie danych z rynku na potrzeby wyceny nieruchomości.
  

Biuletyn Nr 2/4 wrzesień 2002
(str. 4-8)

Identyfikacja barier rozwoju rynku nieruchomości
w latach 1995 - 2002.
  

Biuletyn Nr 1/1 maj 2001
(str. 4-5)

Stopa kapitalizacji na poznańskim rynku lokali mieszkalnych w latach 1997-1999.